Best Glory Casino in Bangladesh and India!

אודות:

את תודעת נתיב ההתמרה ברחבי העולם. תפקיד מרכזי של הקרן הוא להגן ולשמר את מורשתה של אווה פירקוס – הרצאות נתיב ההתמרה. יסודי להגנה זו הוא הסימן המסחרי של הנתיב, הרשום בארה”ב ובארצות נוספות כולל אוסטרליה,ברזיל, ואורוגוואי. רישום הסימן המסחרי באיחוד האירופי ובארצות אחרות נמצא בתהליך.

הוצאת נתיב ההתמרה The Pathwork Press פועל תחת פיקוחה הכללי של הקרן, ומוציא לאור חומרי נתיב, כולל ספרים של נתיב ההתמרה, את תקליטור כל הרצאות הנתיב, וכן לקט של הקלטות אודיו מקוריות מפיה של אווה פירקוס, שניתן להורדה.

ארגון הנתיב הבינלאומי הוא הגוף הפועל להגן ולשמר את מורשתה של אווה פירקוס – הרצאות המדריך של הנתיב. הקרן אחראית לכך שחומרים אלה ייערכו ויתורגמו באופן מיטבי, ויופצו באופן הרחב ביותר.הגוף הנ”ל מסור לניהול חומרי הנתיב, חומרי לימוד הנגזרים ממנו, ומקורות אחרים הנסמכים עליו. בהתאם לאחריות זו, הארגון פועל כשיש צורך להגן על הקופירייט (זכות היוצרים) של ההרצאות, ושל הסימן המסחרי הרשום PATHWORK ® (ה R בעיגול)

הקרן תומכת ומעודדת שיטות להוראת התפיסות שבהרצאות הנתיב, ומסמיכה קהילות של הנתיב ברחבי העולם. היא מאשרת את הפעלתם של מרכזי נתיב ההתמרה בצורת חברות קשורות, סניפים וקבוצות, שבתורן מפעילות מוסדות, בתי ספר, ותכניות המחויבות לפיתוח והוראת חומרי הנתיב. הקרן מעודדת את אלה שהוכשרו והוסמכו ללַמד את דרך נתיב ההתמרה לפתח וללמד את תפיסת הנתיב באמצעות סדנאות, שיעורים, תרגול, ויצירת חומרים חינוכיים.

קרן הנתיב הבינלאומית היא קרן פרטית (3)(C)501 ומקבלת בברכה תרומות שתומכות בעבודתה. התרומות פטורות ממס בהתאם לחוק המיסים של ארצות הברית. ניתן לתרום דרך אתר זה או בדואר ל: