Best Glory Casino in Bangladesh and India!

קרן נתיב ההתמרה

קרן “נתיב ההתמרה” הבינלאומית היא הארגון הרשמי הפועל להגדיל ולהפיץ את תודעת נתיב ההתמרה ברחבי העולם. תפקיד חשוב של הקרן הוא להגן ולשמר את מורשתה של אווה פירקוס – הרצאות נתיב ההתמרה. יסודי להגנה זו הוא הסימן המסחרי של הנתיב, הרשום בארה”ב ובארצות נוספות כולל אוסטרליה,ברזיל, ואורוגוואי. רישום הסימן המסחרי באיחוד האירופי ובארצות אחרות הוא בתהליך.

הוצאת נתיב ההתמרה The Pathwork Press פועל תחת פיקוחה הכללי של הקרן, ומוציא לאור חומרי נתיב, כולל ספרים של נתיב ההתמרה, את תקליטור כל הרצאות הנתיב, וכן לקט של הקלטות אודיו מקוריות מפיה של אווה פירקוס, שניתן להורדה.

קרן הנתיב הבינלאומי הוא הגוף הרשמי הפועל להגן ולשמר את מורשתה של אווה פירקוס – הרצאות המדריך של הנתיב. הקרן אחראית לכך שחומרים אלה ייערכו ויתורגמו באופן מיטבי ויופצו באופן הרחב ביותר. הקרן מסורה לניהול חומרי הנתיב, חומרי לימוד הנגזרים ממנו, ומקורות אחרים הנסמכים עליו. בהתאם לאחריות זו, הארגון נוקט בצעדים כשיש צורך להגן על הקופירייט (זכות היוצרים) של ההרצאות, ושל הסימן המסחרי הרשום Pathwork .

הצהרת השליחות

  • לשמר את היושרה (אינטגריטי) של נתיב ההתמרה ולימודו
  • ליישם את לימוד הנתיב בחיים ולאפשר את נגישותו לעולם
  • לקדם קשרים ותקשורת בין ההולכים בדרך הנתיב ברחבי העולם ברוח של הדדיות ושיתוף פעולה.
  • להיות פתוחים לצרכים, לכמיהות, ולשונות של קהילות נתיב ההתמרה.
  • להיות בעל ערך לקהילה הנתיב הבינלאומי ולדאוג לכך שהקרן תקיים את עצמה.

נאמני הקרן:

קתרין קאראס, נשיאה                   Catherin Karas
דונה גריי, סגנית נשיא                     Donna Gray
ז’ק קונוו’י, גזבר   Jac Conaway
גלוריה קוסטה   Gloria Costa
יולנדה דה לוס רייס Yolanda de los Reyes

ועדת ההוצאה לאור:

אלאן סאלי, יו”ר               Alan Saly
ג’ין המפרי         Gene Humphry
גוסטאבו מונטיירו  Gustavo Monteiro
דויד שוורין                David Schwerin
זים פאטני                     Zim Putney

מנהלת אדמיניסטרטיבית:  זואי ו’ילו     Zoe Willow

אנשי קשר אחרים:   * אנשי קשר לנתיב       * אנשי קשר לשפה הצרפתית

 

פרוטוקולים של חבר הנאמנים                                Trustee Meeting Minutes                    

חבר הנאמנים נפגש אחת לחודשיים בשיחת ועידה, ואחת לחודשיים באופן אישי. ניתן לקבל עותקי פרוטוקולים על ידי פנייה למנהלת האדמיניסטרטיבית.