Best Glory Casino in Bangladesh and India!

אווה פירקוס

אווה פירקוס נולדה בשנת 1915 בווינה, בתו של הסופר האוסטרי הידוע יעקב וסרמן. מופעלת על ידי סקרנות פרטית ותשוקה להבנה עמוקה יותר להבנת עולמה, אווה החלה לפתח את המתת של גישה אל קול פנימי, תחילה בכתיבה אוטומטית, ולאחר מכן על ידי דיבור במצב טראנס. במשך הזמן הקול הפנימי לבש צורה של דמותו הסמכותית, בעלת הראייה העמוקה, והאוהבת של “מדריך הנתיב”. היא המשיכה בפיתוח המתת שלה במסירות והתמדה גדולים, לומדת להקשיב וללכת בעקבות ההדרכה שניתנה לה. אווה ראתה את יכולתה לתת הדרכה רוחנית ולסייע לבני אדם בהתפתחותם האישית כמשימת חייה.

אווה הגיעה לארצות הברית ב1939 והמשיכה בעבודתה בניו יורק, במסירת מפגשים עם המדריך, ובסדרה מתמשכת של הרצאות מתוקשרות במצב טראנס. היא הייתה אישה יפה וחיונית מאד, בעלת אינטליגנציה חדה, שנהנתה מהחיים בכל היבט. היא אהבה אנשים ובעלי חיים ונהנתה מאוכל, סקי, שחייה וריקוד.

ב 1971 היא נישאה לפסיכיאטור ג’ון.סי. פירקוס אחד המייסדים של ביו-אנרגיה, ואח”כ של אנרגיית-ליבה. (bioenergetics, core energetics). העבודה האנרגטית הפכה לחלק מרכזי בנתיב, ותרמה להתרחבותו.

אווה פירקוס נפטרה ב 1979, בהשאירה אחריה מורשת עשירה של מעל 200 הרצאות המדריך , שני מרכזים תוססים של הנתיב, ואלפי תלמידים ומתרגלים של הלימוד.