Best Glory Casino in Bangladesh and India!

חדש בנתיב

יש מימדים רבים לעבודה אינדיבידואלית בתהליכי הנתיב החל מהתייחסות לפציעות רגשיות של הילד הפנימי ועד לעבודה עם העצמי האלוהי הטרנספרסונלי. “צעדים בנתיב” תרשים שפותח על ידי ההלפרית הבכירה סוזאן תסנגה מדגים את הטבע רב הפנים של ההתפתחות האנושית ומאפשר לנו “למצוא את עצמנו” בנוף מורכב זה. לרכישת פוסטר צבעוני של התרשים, בקרו בחנות האלקטרונית שלנו.