חברות קשורות

קהילות ומרכזי נתיב אלה הן עמותות חברים מאוגדות שלא למטרת רווח. הן מציעות תכניות ליחידים ולקבוצות המבוססות על לימוד הנתיב. הן גם מכשירות הלפרים של הנתיב, מורים, ואנשים אשר מסייעים לאחרים בחומרי הרצאות הנתיב ובמסעם האישי לגילוי פנימי.