Best Glory Casino in Bangladesh and India!

עזרי לימוד למורים בנתיב

אוגדן מסמכים מסייע למורים ומסייעים בנתיב (PTH) הוא אוסף מסמכים (או “בסיס הידע”) שכולל חומרי לימוד שפותחו על ידי מורים מנוסים בהוראת הנתיב בכל העולם. הPTH הוא שרות שניתן על ידי קרן הנתיב הבינלאומי וההוצאה לאור של הנתיב ה- PATHWORK PRESS. ניתן להוריד את המסמכים מאתר בסיס הידע ולהשתמש בהם ללא תשלום, כפי שהם, או במתכונת קלה.

אנו בתהליך של חידוש ה PTH ונספק לינק באתר זה כאשר הוא יהיה נגיש לכל החברים.

כדי להגיש בקשות הצטרפות ל PTH התקשרו להנהלת הקרן.