קהילות

Use the map below to find Pathwork communities across the globe.

  • Legend:
  • Affiliates
  • Chapters
  • Groups
  • Helpers

 קהילות חיוניות ופעילות צמחו ברחבי הגלובוס סביב לימוד והוראת הרצאות המדריך להתמרה עצמית. הנתיב החל דרכו בעיר ניו- יורק בסביבות 1957 וכיום יש לו נוכחות חזקה בצפון אמריקה, אירופה, דרום אמריקה ואוסטרליה. יש גם קבוצות קטנות אחרות שמקיימות לימוד ואימון של הנתיב בארצות רבות נוספות.

הארגון הבינלאומי מכיר בשלוש רמות של קהילת נתיב: חברות קשורות, סניפים, וקבוצות נתיב. לצורך מידע נוסף כיצד להוות קהילת נתיב מוכרת אנא התקשרו עם הקרן.

 

חברות קשורות של הנתיב                                         Pathwork Affiliates                          

קהילות הנתיב הן עמותות שלא למטרת רווח. הן מציעות תכניות ליחידים ולקבוצות המבוססות על תורת הנתיב. הן גם מכשירות “הלפרים” (מסייעים בנתיב) ומורים, אנשים שמסייעים לאחרים בחומרי הרצאות הנתיב ובמסעם האישי לגילוי עצמי.

ראה מדריך של כל החברות הקשורות.

 

סניפים של הנתיב                                                                          Pathwork Chapters

סניף של הנתיב הוא קבוצה לא מאוגדת, המובלת על ידי שני הלפרים שלפחות שאחד מהם הוא תושב האזור. הסניפים מציעים תכניות ליחידים וקבוצות המבוססים על חומרי הנתיב. ההלפרים נדרשים לחתום על הסכם חברות ועל הסכם סימן מסחרי עם הקרן לצורך שימוש בחומרים שיש להם סימן מסחרי והם אחראיים לכך שהקריטריונים של “סניף נתיב ” יישמרו. הסניפים מדווחים בכל שנה לקרן כדי לחדש את חברותם.

ראה מדריך של כל סניפי הנתיב

 

קבוצות נתיב                                                         Pathwork Groups                                  

קבוצות נתיב הן קבוצות אנשים שמטרתם הראשונית היא לימוד הנתיב. הן מודרכות ומובלות על ידי הלפר שהינו או איננו תושב של המקום. ההלפר נדרש להיות חבר בחברה קשורה או בסניף של הנתיב והוא אחראי בפני הקרן. עליו לדוח בכל שנה לקרן הנתיב על הפעילויות של הקבוצה.

 

קבוצות לא רשמיות של הנתיב                             Informal Groups                                      

קבוצות לא רשמיות שמסורות ללימוד הנתיב יכולות לצמוח באופן ספונטני בכל מקום. הן אינן בהכרח מודרכות על ידי הלפר של הנתיב, ואינן מוכרות על ידי קרן הנתיב. קבוצות כאלה מעודדות לפרסם את פעילותן אף שאינן רשאיות להשתמש בשם הסימן המסחרי של הנתיב כדי לפרסם את פעילותן.

 

ראה מדריך של כל קבוצות הנתיב