Best Glory Casino in Bangladesh and India!

אירועים בין לאומיים

קרן הנתיב הבינלאומית מקיימת כנסים בינלאומיים למנהיגות הנתיב אחת לשנתיים. בעבר התקיימו כנסים כאלה בקליפורניה, איטליה, ברזיל, מכסיקו ווירג’יניה. מטרת אירועים אלה היא לטפח בניית קהילות, לאפשר אינטראקציה בין המנהיגים המובילים, ולשתף בניסיון, מיומנויות, ושיטות חדשניות בהוראת הנתיב כדי לסייע בהתרחבות הנתיב בעולם.

 

הצגת שקופיות מהכנס מובילי הנתיב 2012 ב Seven Oaks , ארה”ב

 

הצגת שקופיות מכנס מובילי הנתיב 2007 – Ixtapa, מכסיקו

 

הצגת שקופיות מכנס מובילי הנתיב 2004 – Rio de Janeiro 2004 – ברזיל