EVA PJERAKOS

Eva je rođena 1915. u Beču kao kći veoma poznatog austrijskog pisca Jakoba Vasermana. Vođena ličnom radoznalošću i željom za dubljim razumevanjem svog sveta, Eva je počela da razvija dar kontakta sa unutrašnjim glasom prvo kroz automatsko pisanje a kasnije govorom u stanju transa. Vremenom je unutrašnji glas zadobijao formu autoritativne, pronicljive i pune ljubavi persone – Pathwork Vodiča. Eva je nastavila da razvija svoj dar sa velikom posvećenošću i istrajnošću učeći da sluša i prati svoje vođstvo. Ona je svoju sposobnost da pruži duhovno vođstvo i da pomogne ljudima u njihovom samorazviću smatrala svojim životnim zadatkom.

Eva je došla u Sjedinjene Države 1939. i nastavila svoj rad u Njujorku dajući sesije sa Vodičem i nastavljajući serije predavanja koje je primala u transu. Ona je bila lepa, vibrantno živa žena oštre inteligencije koja je uživala u životu i svim njegovim aspektima. Volela je ljude i životinje i uživala u hrani, skijanju, plivanju i plesu.

1971. godine se udala za psihijatra Džona Pjerakosa, jednog od osnivača Bioenergetike i kasnije Core Energetics-a. Energetski rad je postao bitan deo Pathworka i doprineo je njegovom širenju.

Eva Pjerakos je umrla 1979. godine ostavljajući za sobom bogato nasleđe od preko dve stotine Predavanja Vodiča, dva Pathwork centra na vrhuncu razvoja i hiljade studenata i sledbenika ovih učenja.