O PATHWORK-U

Internacionalna Pathwork Fondacija je formalna Pathwork organizacija koja radi na podizanju i rasprostiranju svesti o Pathwork-u širom sveta. Važna uloga Fondacije je zaštita i očuvanje nasleđa Eve Pjerakos – Pathwork predavanja. Osnovni element ove zaštite je znak ‘Pathwork registrovan u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama uključujući Australiju, Brazil i Urugvaj. Registracija zaštitnog znaka u Evropskoj Uniji i drugim zemljama je u toku.

Pathwork Press funkcioniše pod generalnim rukovodstvom Fondacije i publikuje Pathwork materijale uključujući Pathwork knjige, Kompletna Pathwork predavanja na CD-ROM-u i selekciju originalnih audio snimaka Eve Pjerakos u procesu prenošenja Pathwork predavanja koje je moguće preuzeti preko interneta.

Internacionalna Pathwork Fondacija je zvanično telo čija je aktivnost zaštita i održanje nasleđa Eve Pierrakos – Predavanja Pathwork Vodiča. Fondacija je odgovorna za obezbeđenje adekvatnog uređivanja, prevođenja i što rasprostranjeniju distribuciju ovih materijala. Ona je posvećena vođenju brige o Pathwork materijalima, Pathwork učenjima koja su proistekla iz njih i drugim resursima koji su joj povereni. Da bi ispunila ovu odgovornost, Fondacija sprovodi postupke, kada je to potrebno, da zaštiti autorsko pravo nad predavanjima i registrovanim zaštitnim znakom Pathwork®.

Fondacija podržava i promoviše metode za podučavanje koncepata iz Predavanja i vrši autorizaciju Pathwork zajednica širom sveta. Ona odobrava funkcionisanje Pathwork centara u formi podružnica, odeljaka i grupa širom sveta koji vode institute, škole i programe posvećene razvoju i podučavanju Pathwork koncepata. Fondacija podstiče one koji su obučeni i autorizovani da predaju Pathwork da razvijaju i podučavaju koncepte iz Predavanja putem radionica, kurseva, obuka i kreiranja edukativnog materijala.

Internacionalna Pathwork Fondacija je privatna fondacija pod oznakom 501(c)(3) koja sa zadovoljstvom prima donacije za podršku svom radu. Donacije su prema američkom Zakonu oslobođenje plaćanja poreza. Donacije možete da priložite na ovom veb sajtu ili poštom: