PATHWORK FONDACIJA

Internacionalna Pathwork Fondacija je formalna Pathwork organizacija koja radi na podizanju i rasprostiranju svesti o Pathwork-u širom sveta. Važna uloga Fondacije je zaštita i očuvanje nasleđa Eve Pjerakos – Pathwork predavanja. Osnovni element ove zaštite je znak ‘Pathwork  registrovan u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama uključujući Australiju, Brazil i Urugvaj. Registracija zaštitnog znaka u Evropskoj Uniji i drugim zemljama je u toku.

Pathwork Press funkcioniše pod generalnim rukovodstvom Fondacije i publikuje Pathwork materijale uključujući i Pathwork knjige, Kompletna Pathwork Predavanja na CD-ROM-u, elektronske knjige i selekciju originalnih audio snimaka Eve Pjerakos u procesu prenošenja Pathwork Predavanja.

Internacionalna Pathwork Fondacija je zvanično telo čija je aktivnost zaštita i održanje nasleđa Eve Pjerakos – Predavanja Pathwork Vodiča. Fondacija je odgovorna za obezbeđenje adekvatnog uređivanja, prevođenja i što rasprostranjeniju distribuciju ovih materijala. Ona je posvećena vođenju brige o Pathwork materijalima, Pathwork učenjima koja su proistekla iz njih i drugim resursima koji su joj povereni. Da bi ispunila ovu odgovornost, Fondacija sprovodi postupke, kada je to potrebno, da zaštiti autorsko pravo nad Predavanjima i registrovanim zaštitnim znakom Pathwork.

Izjava o Misiji

 • Zaštita integriteta Pathworka i njegovih učenja
 • Život u skladu sa Pathwrok učenjima i širenje istih u svetu
 • Obezbeđenje komunikacije i povezanosti u duhu uzajamnosti i saradnje među onima koji praktikuju Pathwork širom sveta
 • Otvorenost za potrebe, žudnje i raznolikost Pathwork zajednica
 • Biti od koristi Internacionalnoj Pathwork zajednici i učiniti Fondaciju samoodrživom.

Zastupnici Fondacije

 • Catherine Karas, Predsednik
 • Donna Gray, Potpredsednik
 • Jac Conaway, Blagajnik
 • Gloria Costa
 • Yolanda de los Reyes

Pathwork Press Odbor

 • Alan Saly
 • Gene Humphrey
 • Gustavo Monteiro
 • David Schwerin
 • Zim Putney

Administrator

 • Zoë Willow

Ostali kontakti

 • Pathwork poverenici
 • Kontakt za francuski jezik

Zapisnik sa sastanka Zastupnika

Zastupnici Fondacije se sastaju dvomesečno putem telekonferencije i generalno svake druge godine uživo. Kontaktirajte Administratora Fondacije ukoliko želite Zapisnik sa sastaka.