PATHWORK

Pathwork je započeo kao okupljanje prijatelja privučenih vanrednim duhovnim darovima manifestovanim kroz Evu Pjerakos. Mudra učenja koja su dolazila postala su poznata kao Predavanja Pathwork Vodiča. Mala grupa koja je započela rad u Njujorku 1957. napravila je transkripte i počela da izučava Predavanja. Njihov entuzijazam i sve veći broj pristalica je doveo do formiranja prvog Pathwork centra blizu Fenikije, Njujork, 1972. Danas se Pathwork predaje i izučava širom sveta.

Praktikovanje Pathwork-a

Praktikovanje Pathworka je moguće kroz mnogo različitih formi, od individualnog proučavanja Predavanja do intenzivnog individualnog i grupnog rada.

Kliknite ovde da pogledate seriju Pathwork intervjua!

Mnogi ljudi počnu tako što čitaju pojedinačna Predavanja ili njihove kompilacije u nekoj od Pathwork knjiga. (Pogledajte knjige u našoj internet prodavnici.) Možete da se pridružite drugima u čitanju i diskusiji o knjigama u vašoj lokalnoj oblasti ili onlajn. Pathwork zajednice širom sveta nude uvodne radionice i redovne programe za studente kao i za profesionalni razvoj učitelja i konsultanata. Radom sa relevantnim vežbama i konceptima iz Predavanja u okruženju grupe možemo da pomognemo i podržimo jedni druge na našim individualnim putovanjima. Kroz rad u grupi i duhovnu praksu u formi molitve, raznih meditacija predloženih u Predavanjima i duhovnih praksi izvedenih iz mnogih religijskih tradicija, produbljujemo proces. Kontaktirajte najbližu Pathwork zajednicu da saznate više o tome šta se nudi u vašoj regiji. Kada Pathwork postane ozbiljno interesovanje, možda poželite da počnete sa individualnim sesijama sa iskusnim Pathwork Heleprom ili konsultantom, nekim ko već mnogo godina proučava Predavanja Vodiča i ko je naučio da primeni ovu praktičnu duhovnu mudrost u sopstvenom životu i da pomogne pojedincima da primene učenja u svojim životima. Pathwork sesije mogu da uključe razgovor o konceptima, istraživanje i izražavanje emocija, svete rituale da se produbi duhovna povezanost na način koji za vas ima smisla i kretanje tela kroz vežbe da bi se učenja Vodiča dovela na energetski nivo. PHANA – Asocijacija Pathwork Helpera Severne Amerike vodi registar Pathwork Helera u Severnoj Americi. Drugi metod praktikovanja Pathworka se naziva ličnim intenzivom. Lični intenziv je unutrašnje putovanje u trajanju od nekoliko dana do čitave nedelje kada se ne radi ništa drugo osim fokusa na vas, vaše najdublje biće, nade, snove, strahove, vaše duboko nesvesno, vaše unutrašnje dete. To je vreme da svoju senku iznesete na svetlost, vreme da uvidite, prihvatite i transformišete svoje niže ja i vreme da u potpunosti položite pravo na najviše i najbolje u sebi. Tokom intenziva dobijate pomoć i vođstvo tima od dva ili tri Pathwork helpera ili savetnika. Kontaktirajte najbližu Pathwork zajednicu za više detalja.

Organizacija Pathwork Helpera

Pathwork podučavaju Pathwork Helperi, ljudi koji su prošli specijalizovanu obuku pod nadzorom zvanične Pathwork organizacije. U oblastima u svetu gde je Pathwork najaktivniji nastale su Asocijacije Pathwork helpera. Ove grupe su tu da standardizuju, koordiniraju i usmere rad programa i onih koji ga praktikuju. One takođe služe kao pomoć  u pronalaženju kvalifikovanih Helpera i programa obuke.

Brazil:

Brazilska asocijacija Pathwork Helpera je neformalno telo za koordinaciju u regiji. Za informacije, kontaktirajte bilo kog Helpera sa liste direktorijuma svetske mape za Brazil, ili posetite veb sajt Pathwork Brazil.

Evropa:

Evropska Pathwork mreža je neformalno telo za koordinaciju Pathworka u Evropi. Za informacije kontaktirajte najbliži evropski Pathwork centar.

Sjedinjene Države i Kanada:

Helperi su neformalno organizovani i u Severnoj Americi. Mnogi od njih rade u Podružnici ili Odeljku u kom su završili obuku. Neki pak rade nezavisno i sa udaljenih mesta ili sa drugim Pathwork Helperima. Kontaktirajte podružnicu, odeljak ili grupu u regiji da pronađete helpera u svojoj blizini.