KORISTI OD PATHWORKA

Svi mi čeznemo za dubljim odnosima, odnosima ispunjenim ljubavlju, i svi mi želimo više fizičkog zadovoljstva, vitalnosti, izobilja. Konačno, želimo osećaj smisla u svojim životima koji dolazi jedino iz intimnog kontakta sa Bogom. Pathwork je kolekcija učenja koja pomažu da vidimo i shvatimo sebe, koja omogućavaju da postepeno uklonimo prepreke koje nas odvajaju od drugih, od izvora naše kreativnosti i životne energije, od našeg božanskog jezgra.

Pathwork je duhovni put samopročišćenja i lične transformacije na svim nivoima svesti. On naglašava važnost prepoznavanja, prihvatanja, učenja kako da upoznamo i konačno transformišemo svoje niže ja ili stranu svoje prirode koju nazivamo senkom. Pathwork pomaže da shvatimo da kroz iskreno samoispitivanje, uz pažljivu primenu alata i prakse, možemo da prevaziđemo i uklonimo unutrašnje prepreke koje nas odvajaju od punog življenja kroz naše Božansko ja i u njemu, u našoj pravoj prirodi.

Pathwork nije dogma. On ne zahteva određeni sistem verovanja i od nas ne traži da odbacimo religijske prakse ili verovanja koja nas hrane i podržavaju. Međutim, ono što on od nas traži jeste da budemo voljni da preispitamo svoja uverenja i da prihvatimo vrhunski autoritet svog Istinskog ja. Pathwork nas takođe ohrabruje da razvijemo zdrav, zreli ego. Jer, jedino kada je ego ojačan i pročišćen od zabluda o životu i sopstvenoj ulozi, on može da pogleda izvan sebe i prepozna da je samo deo – iako vitalan – našeg većeg bića. Upotrebljavajući ego da bismo ga prevazišli, mi dopuštamo da u potpunosti i svesno postanemo ko jesmo: svoje Istinsko ja, svoje Božansko ja.

Izobilje

Pathwork nas podučava da se nalazimo u nekoj vrsti duhovne greške kada osećamo bilo šta manje od radosti, slobode, nesputanosti, širenja i ispunjenja. Drugim rečima, u tom smislu mi kršimo duhovni zakon. Često ne želimo da prihvatimo mogućnost da su možda duhovna greška ili lična negativnost na delu u našem životu.

Pathwork nam pomaže da shvatimo da ne možemo da upotrebimo svoje urođene moći da stvorimo spolja ono što želimo sve dok prvo ne izađemo na kraj sa onim što je u nama. A naša osećanja i emocije su pouzdan barometar koji nam govori šta je to čemu je potrebna naša pažnja, gde smo u iluziji, gde još uvek nismo u istini, itd. Naša moć da kreiramo život kakav želimo će se širiti kako ovladavamo svojim unutrašnjim svetom.

„U meri u kojoj velikodušno i sa poverenjem ponudite da date životu najbolje što imate, dopuštajući Bogu da preuzme stvari, u baš istoj meri ćete osećati kako imate savršeno pravo da raširite svoje ruke široko i primite najbolje od onoga što život ima da ponudi.“

Pathwork Predavanje 212

Zdravlje

Još jedan od ciljeva Pathworka jeste da pomogne ljudima da izgrade zdrav, snažan um i telo. Pathwork helperi pokazuju studentima put u proces otkrivanja koji vodi ka sve dubljem razumevanju prirode naših disharmonija. Upravo kroz transformaciju naših najdubljih negativnosti ili otpuštanje starih vezanosti oslobađamo Životnu Silu, isceljujemo svoje rane i vraćamo svoje zdravlje koje vodi ka ispunjenom životu.

U Pathwork Predavanju 164, kaže se „Istinsko ja govori spoljašnjoj ličnosti da ona nešto sprovodi na pogrešan način. Ova poruka dolazi od zdravlja i ona želi da ponovo uspostavi zdravlje, blagostanje i sreću. Istina u životu je ravna stanju kada se osećate dobro na najdublji mogući način – bez rezerve, u radosnoj sigurnosti i dopadanju sebi. Kada se u životu krećete i postupate na način koji vodi ka tom stanju, duhovno biće vašeg najdubljeg jezgra je u potpunosti zadovoljno.“

Su je provela godine umirujući svoje emocionalne potrebe kroz zavisnost od šećera koja je dovela do narušavanja njenog zdravlja. Kroz Pathwork proces je došla do uvida da su njeni problemi sa zdravljem i samopovređivanje destruktivan odgovor na njene prave unutrašnje potrebe. Prvi korak u njenom procesu isceljenja je bio da postane svesna ovih potreba i rana kroz veću svesnost o telu. Su je od tada naučila da hrani sebe povezivanjem sa duhom i da poštuje svoje telo kao izraz božanskog. Sada vodi veoma ispunjujući, aktivan i zdrav stil života.

Odnosi

Pathwork učenja ističu važnost upoznavanja sebe kroz odnose sa drugima. Upravo kroz naše odnose, uključujući intimne ljubavne odnose, porodične odnose i odnose sa svima sa kojima dolazimo u kontakt, vidimo refleksije svog unutrašnjeg bića i učimo zakone uzroka i posledice.

Pathwork može da nam pomogne da produbimo intimne odnose i može da nam pomogne da shvatimo šta stoji na putu realizaciji intimnog odnosa kakav želimo. Pathwork učenja koja najdirektnije govore o pitanjima odnosa su sabrana u knjizi Stvaranje jedinstva, Eve Pjerakos i Džudit Seli koju možete nabaviti preko ovog veb sajta.

Brak Rona i Lindi je posle 14 godina postao zamršeno klupko sve dubljeg besa, izdaje i povređenosti. Počeli su da izučavaju Pathwork kada se Lindi spakovala i preselila u najudaljeniji deo države. Radili su nezavisno i počeli da uviđaju kako su dečije rane, pogrešna uverenja i odbrane funkcionisale u njihovom odnosu. Posle skoro četiri godine, Lindi se vratila i njihova razdvojenost je okončana. Brak se nastavio kao ples uzajamnosti, prepun bogatstva i zadovoljstva. Sada su u braku već 22 godine i podučavaju druge Pathworku.

Posao

Naše karijere, bilo da je to podizanje dece ili uloga izvršnog direktora velikih korporacija, zauzimaju važan deo našeg vremena i našeg uma. Tu možemo da vidimo ispoljavanje i naših kreativnih moći i pozitivne namere, i naših unutrašnjih konflikata i nesvesne negativnosti. Pathwork ojačava razumevanje o tome kako se naš intelektualni, emocionalni i duhovni sastav ospoljava u svetu posla i pomaže da zadobijemo pristup svojim praktično neograničenim kreativnim kapacitetima.

Primer Pathwork učenja koje može da ima snažan pozitivan uticaj na našu potragu za ispunjujućim karijerama i ispunjenjem na radnom mestu, može da se pronađe u predavanju 233, Moć reči. Ovo predavanje možete besplatno da preuzmete, a dostupan je i originalni snimak reči Eve Pjerakos.

„Vi morate da znate i da verujete da imate pravo i sposobnost da oblikujete i stvarate sadržaj svog uma. Možda na ovu mogućnost nikada niste ni pomislili, zato sada, kada istražite svoj stav, možete da otkrijete da snažno sumnjate da to možete da uradite. Za početak prihvatite ovu mogućnost kao hipotezu dok ne spoznate da je zaista istinita.“

Pathwork Predavanje 194

Duhovni život

Svi intuitivno znamo da život mora da je više od bilo kakve ograničene realnosti koju sada doživljavamo. Mi žudimo da se probudimo za dubine onoga ko jesmo i šta život može da bude. Kakve god da nas čežnje trenutno preokupiraju – za manje bola i više radosti, za ispunjavajućim odnosom ili za sadržajnim poslom – postoji nešto što nas iz dubine doziva. Želimo da znamo istinu o životu i želimo da osetimo ljubav u svom srcu.

Pathwork opisuje praktične detalje koraka koje je potrebno da poduzmemo da bismo ujedinili delove sebe od kojih smo neke negirali i da bismo obnovili svoju povezanost sa unutrašnjom iskrom Višeg ja. Poseban doprinos Pathworka je isticanje važnosti uviđanja i transformisanja naših negativnih kvaliteta, senke ili nižeg ja. Pathwork nudi jednostavnu, jasnu metodologiju za ovu transformaciju. Jedino kroz hrabro suočavanje sa sopstvenim iskrivljenjima možemo da pronađemo slobodu i istinu; otpuštanjem energija nižeg ja stvara se veća sposobnost za ljubav, hrabrost i mudrost.

Dubinsko istraživanje Pathwork putovanja ka duhovnom domu u svakom od nas možete da pronađete u knjizi Suzan Tezenga Nebranjeno ja, koja je dostupna na ovom veb sajtu ili u knjižarama.