WAT PADWERK TE BIEDEN HEEFT

We verlangen allemaal naar diepere en liefdevollere relaties en we willen allemaal meer lichamelijk genot, vitaliteit en overvloed. Uiteindelijk willen we een besef van een levensdoel, dat alleen kan komen via intiem contact met God. Padwerk is een verzameling van leringen die ons helpen onszelf te zien en te begrijpen. Ze stellen ons in staat om geleidelijk de obstakels te verwijderen die ons gescheiden houden van anderen, gescheiden van de bron van onze creativiteit en levensenergie, en van onze goddelijke kern.

Padwerk is een spiritueel pad van zelfzuivering en zelftransformatie op alle niveaus van bewustzijn. Het benadrukt het belang van het erkennen, accepteren, leren kennen en uiteindelijk herscheppen van ons Lager Zelf of de schaduwkant van ons karakter. Padwerk helpt ons te begrijpen dat door oprecht zelfonderzoek, met zorgvuldig toegepaste gereedschappen en oefeningen, we de innerlijke obstakels kunnen overstijgen en opheffen die ons afhouden van ten volle leven vanuit en in ons Godzelf, ons werkelijke wezen.

Padwerk is niet dogmatisch. Het vereist geen geloofsovertuiging en vraagt niet dat we religieuze gewoontes of opvattingen opgeven die ons voeden en steunen. Het vraagt wel van ons om bereid te zijn onze opvattingen te onderzoeken en de uiteindelijke autoriteit van het Ware Zelf te aanvaarden. Padwerk moedigt ons ook aan om een gezond, volwassen ego te ontwikkelen. Want enkel wanneer het ego wordt versterkt en gezuiverd van zijn misvattingen over het leven en zijn eigen taak, kan het voorbij zichzelf kijken en herkennen dat het slechts een deel – zij het een cruciaal deel – van ons grotere zelf is. Door het ego te gebruiken om zichzelf te overstijgen, wordt ons een aanpak geboden om volledig en bewust te worden wie we zijn: ons Werkelijke Zelf, ons Godzelf.

Overvloed

Padwerk leert ons dat telkens wanneer we ons niet helemaal blij, vrij, spontaan, open en vervuld voelen, we ons in een of andere vorm van spirituele dwaling bevinden. Met andere woorden: we schenden in dit opzicht een spirituele wet. Vaak willen we de mogelijkheid van een spirituele vergissing of persoonlijke negativiteit in ons leven niet erkennen.

Padwerk helpt ons te begrijpen dat we onze aangeboren kracht om dingen buiten onszelf te scheppen niet kunnen gebruiken, als we niet eerst onder ogen zien wat er in ons leeft. En onze gevoelens en emoties zijn een betrouwbare barometer, die ons vertellen wat aandacht vraagt, waar we in illusie leven, waar we niet de waarheid inzien, etc. Onze kracht om het leven te scheppen dat we willen, groeit naarmate we meester worden van onze innerlijke wereld.

“In de mate dat je gul en vol vertrouwen het beste wat je te bieden hebt aan het leven geeft en God toelaat het over te nemen, in diezelfde mate zul je voelen dat je alle recht hebt om je armen te openen om het beste te ontvangen dat het leven te bieden heeft.”

Padwerk Lezing 212

Gezondheid

Een ander doel van Padwerk is om mensen te helpen om een gezonde, sterke geest en lichaam op te bouwen. Beoefenaars van Padwerk worden door Padwerk-helpers begeleid in een ontdekkingsproces dat leidt tot een steeds diepgaander begrip van de aard van onze disharmonie. Met de omvorming van onze diepste negativiteit of met het loslaten van oude gehechtheden maken we de Levenskracht vrij, helen we oude wonden en herstellen we onze eigen gezondheid, wat leidt tot een vervullend leven.

In Padwerk Lezing 164 wordt ons verteld: “Het werkelijke zelf zegt tegen de uiterlijke persoonlijkheid dat het iets op een verkeerde manier doet. Deze boodschap komt voort uit gezondheid en wil gezondheid, welzijn en geluk herstellen. Waarheid in het leven staat gelijk aan je goed voelen in de diepst mogelijke betekenis – zonder terughoudendheid, in vreugdevolle verzekerdheid en zelfliefde. Wanneer je handelt en je door het leven beweegt op een manier die bevorderlijk is voor zo’n staat van zijn, dan is het geestelijke wezen van je meest innerlijke kern volledig gelukkig.”

Sue stilde jarenlang haar emotionele behoeften met een suikerverslaving die leidde tot een gestage achteruitgang in haar gezondheid. Door het Padwerk-proces begon ze in te zien dat haar gezondheidsproblemen en zelfmisbruik destructieve reacties waren op echte innerlijke behoeften. Bewustwording van haar behoeften en wonden door een grotere opmerkzaamheid t.a.v. haar lichaam, was de eerste stap in haar helingsproces. Sue heeft sindsdien geleerd om zichzelf te voeden door de verbinding met haar geest en haar lichaam als goddelijk te respecteren. Ze volgt nu een vervullende, actieve en gezonde levensstijl.

[Alternative translation, closer to Dutch and European culture]:
Sue stilde jarenlang haar emotionele behoeften met een suikerverslaving die leidde tot een gestage achteruitgang van haar gezondheid. In het Padwerk-proces begon ze in te zien dat haar gezondheidsproblemen en de manier waarop ze met zichzelf omging destructieve reacties waren op échte innerlijke behoeften. Ze werd zich meer bewust van de behoeftes en gevoelens in haar lichaam en begon respect te krijgen voor haar lichaam en geest. Haar leven kende meer en meer vervulling, ze had de suikerverslaving niet meer nodig en ze werd almaar gezonder.

Relaties

De Padwerk-leringen benadrukken het belang van het kennen van onszelf via onze relaties met anderen. Door onze relaties, met inbegrip van onze intieme liefdesrelaties, familierelaties en alle anderen met wie we omgaan, zien we afspiegelingen van ons innerlijke zelf en leren we de wetten van oorzaak en gevolg kennen.

Padwerk kan ons helpen om onze intieme relaties te verdiepen en om te begrijpen wat ons weerhoudt van het hebben van de intieme relatie die we willen. De Padwerk-lezingen die het meest direct betrekking hebben op relaties zijn door Eva Pierrakos en Judith Saly verzameld in het boek Creating Union (Liefde nader bekeken: Padwerk en relaties), dat verkrijgbaar is via deze website.

Na 14 jaar was het huwelijk van Ron en Lindy een wirwar van zich verdiepende boosheid, ontrouw en pijn. Ze begonnen Padwerk te bestuderen terwijl Lindy haar spullen pakte om naar de andere kant van het land te verhuizen. Onafhankelijk werkend van elkaar, begonnen ze in te zien hoe hun kinderwonden, onjuiste overtuigingen en verdedigingsmechanismes doorwerkten in hun relatie. Na bijna vier jaar verhuisde Lindy terug en eindigde hun scheiding van tafel en bed. Het huwelijk is hervat als een dans van wederkerigheid, vol van overvloed en blijdschap. Ze zijn nu 22 jaar getrouwd en onderwijzen Padwerk aan anderen.

[Alternative translation, closer to Dutch and European culture]:
Na 14 jaar was het huwelijk van Ron en Lindy vastgelopen in boosheid, ontrouw en pijn. Lindy verhuisde naar de andere kant van het land en beiden bestudeerden onafhankelijk van elkaar Padwerk. Toen ze konden zien hoe oude pijn uit hun kindertijd, onjuiste overtuigingen en oude verdedigingsmechanismes doorwerkten in hun relatie, begon er iets te veranderen. Na bijna vier jaar pakten ze hun huwelijk weer op, konden ze elkaar eindelijk zien zoals ze waren en kwam er weer ruimte voor liefde. Ze zijn nu 22 jaar getrouwd en leren Padwerk aan anderen.

Werk

Onze loopbanen beslaan een aanzienlijk deel van onze tijd en ons denken, of het nu het opvoeden van kinderen betreft of het werk in de directiekamer van een groot bedrijf. Daar vinden we de uiterlijke weerspiegeling van zowel onze scheppende krachten en onze positieve bedoelingen als van onze innerlijke conflicten en onbewuste negativiteit. Padwerk versterkt ons begrip van de manier waarop onze intellectuele, emotionele en spirituele gesteldheid zich openbaart in de wereld van werk en helpt ons toegang te krijgen tot onze vrijwel onbegrensde scheppende vermogens.

Een voorbeeld van een Padwerk-les die een sterk positieve uitwerking kan hebben op onze zoektocht naar vervullende carrières en voldoening op de werkplek, kan worden gevonden in Lezing 233, De Kracht van het Woord. Deze lezing kan gratis worden gedownload en de originele geluidsopname is beschikbaar in de woorden van Eva Pierrakos.

“Allereerst moet je weten en geloven dat je het recht en de mogelijkheid hebt met je geest vorm te geven aan de subtiele energie en de werkelijkheid. Misschien heb je dit zelfs nooit voor mogelijk gehouden en wanneer je nu bij jezelf te rade gaat, ontdek je wellicht sterke twijfels dat het mogelijk is. Neem dit om te beginnen als voorlopige mogelijkheid aan, totdat je weet dat het echt waar is.”
Padwerk Lezing 194

Het spirituele leven

We weten intuïtief allemaal dat er meer in het leven bestaat dan de beperkte werkelijkheid die we nu ervaren. We verlangen er naar om ons bewust te worden van de diepten van wie we zijn en wat het leven zou kunnen inhouden. Welke tijdelijke hunkeringen ons ook mogen bezighouden – naar minder pijn en meer vreugde, naar een vervullende relatie of naar betekenisvol werk – er is iets dat ons roept vanuit onze innerlijke diepte. Padwerk beschrijft in praktische details de stappen die we kunnen nemen om alle delen van onszelf te verenigen, ook die delen die we tot nu toe hebben genegeerd, en onze verbinding met de innerlijke vonk van het Hoger Zelf te vernieuwen. De bijzondere bijdrage van Padwerk is een nadruk op het belang van het onder ogen zien en herscheppen van onze negatieve eigenschappen, de schaduwkant of het Lager Zelf. Padwerk biedt hier een eenvoudige en duidelijke methodiek. Alleen door de moedige confrontatie met onze eigen vervormingen kunnen we vrijheid en waarheid vinden; het vrijmaken van onze lager-zelfenergie schept een groter vermogen tot liefde, moed en wijsheid.

Een diepgravende verkenning van de Padwerk-reis richting het spirituele thuis in ieder van ons, is te vinden in Susan Thesenga’s ‘Het ontwapenende zelf’, beschikbaar op deze site of in boekwinkels.